Vartojimo ginčų nagrinėjimas

Gavę iš Jūsų pretenziją, skundą ar kitą prašymą, susijusi su UAB „SOVLI“ teikiamomis paslaugomis ir/ar parduodamomis prekėmis, išnagrinėsime jį  ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos ir pateiksime atsakymą. Nesutikus su gautu atsakymu, Jūs turite teisę inicijuoti vartojimo ginčą dėl iš UAB „SOVLI“ įsigytos paslaugos ir/ar prekės kreipdamiesi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, telef. Nr. +370 5 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą https://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).