"Toyota" tikslas – pirmauti aplinkosaugos atžvilgiu visose veiklos srityse

atgal
"Toyota" tikslas – pirmauti aplinkosaugos atžvilgiu visose veiklos srityse

„Toyota Baltic“ įgyvendina tarptautinę aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir jau nuo 2006 metų turi įgijusi ISO 14001 standarto sertifikatą. Apžvelkite mūsų Aplinkosaugos politiką bei Žemės Chartiją. Remdamiesi Bendrosios socialinės atsakomybės politika ir „Toyota“ Žemės chartija, „Toyota Baltic“ nariai įsipareigoja tapti pavyzdžiu ir mažinti „Toyota“ veiklos poveikį aplinkai.

 

Pažadas aplinkai

- Mažiau į aplinką išmetamų teršalų vykdant bet kurią mūsų veiklų;
- Įsipareigojimas mažinti teršalų kiekį, pakartotinai panaudoti ir perdirbti medžiagas (3R);
- Nuolatinės pastangos gerinti aplinkos tvarumą.

Nuolatinis tobulinimas

- Aplinkos tausojimas vykdant bet kurią mūsų veiklą nuo pardavimo iki utilizavimo;
- Teisinių standartų laikymasis;
- Operacijų, kurioms atlikti suvartojama mažiau energijos, vykdymas.

Atvira diskusija

- Visų suinteresuotųjų šalių skatinimas vykdyti aplinką tausojančią veiklą;
- Aplinkosauginio požiūrio kūrimas;
- Galimybės gilinti žinias apie aplinkos apsaugą.

Grįžti į viršų